Add All Shortcut `Ctrl + Shift + Alt + A` Show Properties of Document

image
The Button Add all works well but the shortcut works wrong…
image

Chào bạn, bạn có thể cho mình xin facebook mình hỏi bạn chút về tạo Table ở remnote đc ko ạ?

2 Likes

Hello bạn,
Đây Link của nhóm facebook RemNote Việt Nam nhé
Sau bản cập nhật RemNote 1.4, thì có rất nhiều mã code của RemNote thay đổi, và làm thay đổi hầu như tất cả Custom CSS của bản cũ…

1 Like